Myšlenkovým vedením ke sbližování politik v zemích V4

Sdružujeme nejvlivnější hlasy zemí V4 v „Pracovní skupině pro budoucnost průmyslu“.

Pracovní skupina bude nejen poskytovat podklady pro publikace, ale také působit jako ambasador úsilí o dekarbonizaci.

Zobrazit více

 • Od ředitelů se stále více očekává, že budou kontinuálně a pozitivně přispívat k diskusi o politice v oblasti změny klimatu. Náš projekt nabízí možnosti, jak veřejně formulovat dekarbonizační agendu.
 • Projekt poskytuje fórum pro formování střednědobých akčních plánů a sbližování veřejného sektoru a podnikatelské komunity.
 • Spolupracovat s kolegy na agendě udržitelnosti a sdílet dobrou praxi v mezích férové hospodářské soutěže.
 • Pořádané semináře a školení pomáhají získat kompetence v oblasti změny klimatu, dekarbonizace a klimatických politik.

Členové

Členové z:
 • Vše
 • Česká republika

Kateřina Špániková

Finance

Kateřina Špániková je vedoucí oddělení ESG & podpůrných produktů v Raiffeisenbank a.s. Je zodpovědná za produkty udržitelného financování a ESG poradenství pro korporátní klienty banky. Ve své funkci podporuje přechod klientů na odpovědný a udržitelný obchodní model, zvyšuje povědomí o ESG jak interně, tak externě a vyvíjí řešení udržitelného financování.

Před nástupem do Raiffeisenbank pracovala ve společnosti PricewaterhouseCoopers v oblasti regulatorního poradenství pro finanční instituce.

Česká republika

Martin Šauer

Policy

Martin pracuje jako Ministerský rada na odboru energetiky a ochrany klimatu na Ministerstvu životního prostředí ČR. Jeho hlavním zaměřením je EU ETS, a proto je součástí týmu odpovědného za vyjednávání revize EU ETS během českého předsednictví v Radě EU. Je kontaktní osobou v České republice pro Inovační fond EU, takže se velmi se zajímá o inovativní technologie v energetice.

Česká republika

Jan Burian

Průmyslový výzkum

Jan Burian, Senior Director, Head of Manufacturing Insights EMEA, IDC, Jan Burian je ředitelem výzkumu IDC Manufacturing Insights. Jeho hlavní výzkum zahrnuje Průmysl 4.0, digitální transformaci a IT a automatizační nástroje ve výrobním prostředí v odvětvích, jako je automobilový průmysl, strojírenství, ocelářství a spotřební zboží.

Zaměřuje se na úroveň zavádění technologií, které jsou důležité pro výrobní podnik budoucnosti, a na propojení mezi strategií, technologiemi a know how zaměstnanců. Jedná se mimo jiné o řešení umělé inteligence pro plánování výroby, plánování dodavatelského řetězce a řízení kvality, bezproblémové datové toky, kolaborativní robotiku, inteligentní automatizaci procesů a prediktivní údržbu. Dalším klíčovým tématem je zavádění technologií v celém odvětví, včetně horizontální a vertikální spolupráce napříč dodavatelským řetězcem.

Česká republika

Pavel Kubička, MBA

Pavel je členem představenstva a ředitelem dekarbonizace ČEZ ESCO, a pomáhá klientům snižovat jejich uhlíkovou stopu. Dříve pracoval jako CEO, ředitel pro strategii, ředitel pro rozvoj společnosti a McKinsey konzultant na mnoha zajímavých projektech po celé Evropě. Mezi Pavlovy odborné znalosti a zájmy patří strategie, udržitelnost, inovace a krizové řízení. Před svou profesionální kariérou publikoval původní výzkum v molekulární biologii ve špičkových vědeckých časopisech. A je vášnivý horský turista.

Česká republika

Pracovní skupina

Pracovní skupina bude sdružovat rozhodující a klíčové aktéry V4, kteří poskytnou odborné znalosti, vzájemné hodnocení výzkumu a budou působit jako ambasadoři projektu.

Partneři projektu

 • Europeum
 • ISFC
 • Mesa10
 • Equilibrium Institute
 • WiseEuropa
 • Germany