Všechny publikace

Dekarbonizace těžkého průmyslu ČR: Výhled politik a financování

26 / 05 / 2023

Těžký průmysl čelí několika specifickým překážkám dekarbonizace:
vysoké počáteční náklady nových nízkouhlíkových technologií, dlouhá životnost výrobních zařízení s často jedinou možností obnovy do roku 2050, nízká úroveň připravenosti mnoha technologií a také globální obchodovanost a nízké či volatilní marže, které odrazují od rychlého zavádění nových technologií a které s sebou nesou riziko konkurence zahraničních výrobků s vysokým obsahem uhlíku.

Jak politické a finanční prostředí a jejich vhodné nastavení přispívají k dekarbonizaci těžkého průmyslu v České republice?

Tato studie ohledně výhledu politik a financování nastiňuje klíčové aspekty cesty k dekarbonizaci tří odvětví českého těžkého průmyslu s nejvyššími emisemi – cementářského, ocelářského a chemického – a to především v horizontu roku 2030, ovšem při současném zohlednění konečného cíle nulových emisí v roce 2050. Zaměřuje se na hlavní aspekty transformační cesty:

  • výchozí pozici a současné výzvy,
  • role EU a národních politik,
  • klíčové investiční oblasti a odhady investičních nákladů,
  • dostupné soukromé a veřejné zdroje/kapacity financování.

Studie propojuje politické, investiční a finanční aspekty relevantní pro dekarbonizaci českého těžkého průmyslu a navrhuje řešení překážek, kterým mohou průmyslové subjekty na cestě k dekarbonizaci čelit. Investice a potřeby financování spolu jasně souvisejí a politiky, regulační prostředí a veřejné pobídky a/nebo požadavky musí být rovněž sladěny s dekarbonizačními cíli, aby byly vzájemně konzistentní.

Soubory ke stažení

Číst článek

Workshop o zelených dluhopisech v Praze

Mezinárodní centrum pro udržitelné financování (ISFC) uspořádalo 22. září seminář za zavřenými dveřmi, na kterém se sešli odborníci ze soukromého a veřejného sektoru, aby diskutovali o tématech souvisejících se zelenými dluhopisy a dluhopisy vázané na udržitelnost.

10 / 10 / 2022 Přečíst

Česku stále hrozí možnost nedostatku zemního plynu

Michal Hrubý je výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, který se specializuje na témata související s průmyslem. Aktuálně se zaměřil na situaci v oblasti poptávky a nabídky zemního plynu v Česku, aby pochopil možnosti úspor plynu a pravděpodobné dopady případného zastavení průmyslové výroby.

16 / 09 / 2022 Přečíst

Karel Voldřich se zapojil do diskuse o dekarbonizaci průmyslu na CNN Prima NEWS.

Vedoucí oddělení Dekarbonizace průmyslu Mezinárodního centra pro udržitelné finance Karel Voldřich se zapojil do diskuse s CNN Prima NEWS, aby se podělil o své myšlenky k často přehlíženému tématu udržitelné transformace v průmyslu.

22 / 07 / 2022 Přečíst

Pracovní skupina

Pracovní skupina bude sdružovat rozhodující a klíčové aktéry V4, kteří poskytnou odborné znalosti, vzájemné hodnocení výzkumu a budou působit jako ambasadoři projektu.

Partneři projektu

  • Europeum
  • ISFC
  • Mesa10
  • Equilibrium Institute
  • WiseEuropa
  • Germany