Świadome przywództwo na rzecz wspólnej strategii dekarbonizacji w krajach V4

Najbardziej wpływowe osoby z krajów V4 będą współtworzyć regionalny zespół doradczy ds. przyszłości przemysłu.

Członkowie i członkinie zespołu doradczego nie tylko będą wspierać tworzenie wartościowych raportów, ale również występować w roli ambasadorów na rzecz dekarbonizacji.

Więcej

 • Coraz częściej oczekuje się od osób na stanowiskach kierowniczych, by włączały się w debatę o strategii przeciwdziałania zmianom klimatu. Projekt daje możliwość udziału w publicznej debacie na temat planu dekarbonizacji.
 • Na forum projektu będą powstawać średnioterminowe plany działań na rzecz dekarbonizacji przemysłu przy współpracy sektora publicznego z prywatnym.
 • Współpraca z przedstawicielami pokrewnych branż nad programem zrównoważonego rozwoju oraz dzielenie się dobrymi praktykami w ramach obowiązujących zasad konkurencyjności.
 • Seminaria i szkolenia będą okazją do doskonalenia kompetencji w tematyce zmiany klimatu oraz strategii dekarbonizacji.

Członkowie i członkinie

Z jakich krajów:
 • Wszystkie
 • Polska
 • Węgry
 • Republika Czeska

Mirosław Motyka

Przemysł metalurgiczny

Ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i odbył półroczną praktykę na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Ukończył kurs szkoleniowy UEC w programie Iron and Steel Training Program w Pittsburgu, USA. Ukończył studia podyplomowe organizowane przez Ernst & Young oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Executive Studies in Finance).

W latach 1988 -2022: ArcelorMittal Poland SA gdzie pracował w inwestycjach, handlu, finansach (project finance ECSC), stosunkach zagranicznych, asystent prezesa stanowiskach, a od 2009 roku jako Dyrektor ds. Rządowych. Wiceprezes Pracodawców RP w latach 2007-2012. Obecnie Przewodniczący Rady ZPPH. Członek Rady Naukowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza. Od 2013 Przewodniczący Rady HIPH. Od 2022 – Prezes Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej HIPH.

Polska

Pavel Kubička

energetyka

Pavel Kubička jest członkiem zarządu i dyrektorem ds. dekarbonizacji w ČEZ ESCO. W tej roli wspiera klientów w procesie zmniejszania śladu węglowego. Wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający, dyrektor ds. strategii, dyrektor rozwoju firmy oraz konsultant McKinsey w licznych interesujących projektach europejskich. Jego doświadczenie oraz obszary zainteresowania obejmują strategię, zrównoważony rozwój, innowacje i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Przed karierą w biznesie publikował oryginalne wyniki badań z dziedziny biologii molekularnej w najważniejszych pismach naukowych. Uwielbia górskie wycieczki.

Republika Czeska

dr Paweł Gładysz

badania - energetyka

Paweł Gładysz jest adiunktem na Wydziale Energii i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kieruje też projektem „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS” prowadzonym przez Centrum Energetyki AGH. W 2015 roku ukończył studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w dyscyplinie energetyka. Od 2010 roku bierze udział w projektach badawczych i przemysłowych w takich obszarach jak ciepłownictwo, modelowanie i optymalizacja procesów cieplnych (głównie wychwytu dwutlenku węgla oraz kogeneracji), analiza w pełnym cyklu istnienia, analiza systemowa, analiza termo-ekologiczna i techno-ekonomiczna, a także polityka energetyczna.

 

Polska

Roland Fazekas

produkcja stali

Roland Fazekas jest dyrektorem zarządzającym holdingu Carboferr Commodities Ltd. oraz Carboferr Ipari Holding Ltd., a także wspólnikiem zarządzającym Acélpartner Steel Processing and Trading Ltd. oraz Fórum Plussz Ltd. W 2017 został prezesem Węgierskiego Stowarzyszenia Sprzedawców Stali i Metali, które stawia sobie za cel promowanie węgierskiego przemysłu stalowego na szczeblu międzynarodowym oraz włączenie węgierskich firm w projekty rządowe i unijne. Roland Fazekas ukończył ekonomię na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie oraz europeistykę w London School of Economics. Karierę rozpoczął w 1997 roku w bankowości, piastując wyższe stanowiska w Raiffeisen Bank i K&H Bank. W 2007, po odejściu z sektora bankowego, został wspólnikiem zarządzającym holdingu inwestycyjnego. W 2011 założył Carboferr Ltd., firmę zajmującą się hurtową sprzedażą stali i wyrobów plastikowych.

Węgry

dr Barbara Botos

strategie

Dr Barbara Botos odpowiada za tworzenie międzynarodowych, unijnych i krajowych strategii klimatycznych, m.in. w obszarze efektywności energetycznej i wdrażania projektów. Ponadto nadzoruje węgierski Krajowy Urząd ds. Ochrony Klimatu odpowiedzialny za regulacje dotyczące gazu oraz węgierski system handlu emisjami.

Od 12 lat jako liderka delegacji węgierskiej aktywnie angażuje się w negocjacje klimatyczne w ramach UNFCCC i UE oraz reprezentuje węgierskie stanowisko w dialogu między UNFCCC a IPCC.

Jest fellowką w programie Huberta H. Humphreya na Uniwersytecie Cornella w Ithaca (stan Nowy Jork, USA), specjalizując się w planistyce miejskiej i regionalnej. Ma doktorat w dziedzinie nauk o ziemi, ukończyła wydział polityki i nauki o środowisku oraz biologię. Była kierowniczką działu strategii klimatycznych węgierskiego Ministerstwa Rozwoju, a także wykładowczynią uniwersytecką. Pracowała dla samorządu w zakresie ochrony środowiska i polityk klimatycznych. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Karola Eszterházy’ego, należy do Stowarzyszenia Women in Energy.

Węgry

Gábor Gyura

finanse

Gábor Gyura jest kierownikiem Departamentu Zrównoważonych Finansów w Węgierskim Banku Centralnym, gdzie odpowiada za „zielony program”. Angażuje się w rozwój zielonego finansowania na Węgrzech oraz zarządzania ryzykiem środowiskowym systemu finansowego. Reprezentuje Węgierski Bank Centralny w licznych organizacjach międzynarodowych takich jak Network for Greening the Financial System (NGFS), a także w komisjach europejskich organów nadzorczych.

Węgry

Ottó Magera

sektor materiałów budowlanych

Ottó Magera jest menadżerem wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze procesów i sprzedaży w sektorach materiałów budowlanych, zarządzania sprzedażą, procesów i personelu o zasięgu lokalnym i regionalnym (CZ, AT, SK, HU). Doświadczenie kierownicze zdobywał w firmach Holcim, CRH i Duna-Dráva Ltd.

Węgry

Dr Róbert Keszte

przemysł chemiczny

Dr Róbert Keszte ma wieloletnie doświadczenie w obszarze procesów inżynieryjnych i kierowania zakładami Continental na Węgrzech i w Rumunii. Pod jego kierownictwem zakład w Budapeszcie zyskał światową renomę, uzyskując tytuł „Factory of the Year” w latach 2018, 2019 i 2021, a także „Supplier of the Year” w 2020. Jako dyrektor zarządzający Continental Automotive Hungary Ltd. i dyrektor Focus Country Hungary aktywnie uczestniczy w programie Industry 4.0 w partnerstwie z rządem węgierskim. Posiada doktorat w zakresie mechaniki oraz dyplom z ekonomii.

Węgry

Zespół doradczy ds. przemysłu

Zespół doradczy będą tworzyć najważniejsze osoby decyzyjne i liderzy/liderki wpływu z regionu. Będą wspierać projekt przez doradztwo eksperckie i opiniowanie tworzonych analiz oraz jako ambasadorzy/ambasadorki projektu.

Partnerzy projektu

 • Europeum
 • ISFC
 • Mesa10
 • Equilibrium Institute
 • WiseEuropa
 • Germany