Myšlienkovým vedením k zbližovaniu politík v krajinách V4

Združujeme najvplyvnejšie hlasy krajín V4 v „Pracovnej skupine pre budúcnosť priemyslu“.

Pracovná skupina bude nielen poskytovať podklady pre publikácie, ale taktiež pôsobiť ako ambasádor úsilia o dekarbonizáciu.

Zobrazit viac

 • Od riaditeľov sa čoraz viac očakáva, že budú kontinuálne a pozitívne prispievať k diskusii o politike v oblasti zmeny klímy. Náš projekt ponúka možnosti ako verejne formulovať agendu dekarbonizácie.
 • Projekt poskytuje fórum pre formovanie strednodobých akčných plánov a zbližovanie verejného sektora a podnikateľskej komunity.
 • Spolupracovať s kolegami na agende udržateľnosti a zdieľať dobrú prax v medziach férovej hospodárskej súťaže.
 • Organizované semináre a školenia pomáhajú získať kompetencie v oblasti zmeny klímy, dekarbonizácie a klimatických politík.

Členovia

Členovia z:
 • Všetky
 • Slovenská republika

Richard Filčák

Výzkum

Richard je vedúcim ústavu a vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied/Prognostického ústavu CSPS. Jeho práca je zameraná na vývoj environmentálnej a sociálnej politiky a trendov v transformujúcich sa krajinách strednej a východnej Európy, pričom osobitnú pozornosť venuje politike hospodárskej a sociálnej súdržnosti vo vzťahu ku klimatickým zmenám.

Slovenská republika

Peter Balík

Policy

Peter zastáva pozíciu generálneho riaditeľa sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 

Pôsobil aj ako expert v rámci JASPERS (Európska investičná banka) a venoval sa projektom financovaným z EŠIF v oblastiach inovácií, výskumu a vývoja a podpory inteligentných miest. Peter v minulosti pôsobil ako ekonomický špecialista na Veľvyslanectve USA v Bratislave a tiež ako riaditeľ odboru inovácií a digitálnej ekonomiky na Ministerstve hospodárstva SR.

Slovenská republika

Michal Pintér

Ocel

Michal bol menovaný za riaditeľa pre vládne záležitosti, záležitosti EÚ a REACH v U. S. Steel Košice (USSK) v roku 2007. Vo svojej funkcii tiež zastupuje USSK v Republikovej únii zamestnávateľov SR - ako predseda Európskeho a zahraničného výboru, v Americkej obchodnej komore na Slovensku – ako jej viceprezident, ako aj v Českej oceliarskej únii ako člen dozornej rady a v Európskej oceliarskej asociácii EUROFER.

 

Michal je tiež koordinátorom delegátov kategórie “Zamestnávatelia” (17 priemyselných sektorov) v Poradnej komisie pre priemyselné zmeny (CCMI) pri Európskom hospodárskom a sociálnom výbore, zastupujúcu Eurofer a APEAL - Asociáciu európskych výrobcov ocele pre obaly.

Slovenská republika

Branislav Brežný

chemický priemysel

Branislav pôsobí v chemickom priemysle vrátane priemyslu minerálnych hnojív viac ako 22 rokov. Kľúčovú časť profesionálnej kariéry venoval Duslo Šaľa, jednej z najväčších chemických spoločností na Slovensku.

Svoju profesionálnu kariéru začal v Duslo Šaľa ako technik, neskôr bol zodpovedný za riadenie výroby a inovácie gumárenských chemikálií, disperzií a lepidiel. Od roku 2015 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa VUCHT, R&D a inžinierskej spoločnosti zameranej na aktívny vývoj chemických technológií pre anorganické aj organické procesy.

Slovenská republika

Rudolf Mackovič

cementárenský priemysel

Rudolf je generálnym riaditeľom Slovenského cementárskeho zväzu, ktorý zastrešuje produkciu takmer štyroch miliónov ton cementu ročne v Slovenskej republike.

S 22-ročnými skúsenosťami v oblasti výroby cementu, kvality, procesných technológií a životného prostredia zastával rôzne pozície v cementárskom priemysle pre veľké priemyselné korporácie v ôsmich krajinách na troch kontinentoch.

Slovenská republika

Pracovná skupina pre priemysel

Pracovná skupina bude združovať rozhodujúcich a kľúčových aktérov V4, ktorí poskytnú odborné znalosti, vzájomné hodnotenia výskumu a budú pôsobiť ako ambasádori projektu.

Partneri projektu

 • Europeum
 • ISFC
 • Mesa10
 • Equilibrium Institute
 • WiseEuropa
 • Germany