Všechny články

Workshop o zelených dluhopisech v Praze

10 / 10 / 2022

Mezinárodní centrum pro udržitelné financování (ISFC) uspořádalo 22. září seminář za zavřenými dveřmi, na kterém se sešli odborníci ze soukromého a veřejného sektoru, aby diskutovali o tématech souvisejících se zelenými dluhopisy a dluhopisy vázané na udržitelnost. Jak mohou zelené finanční nástroje pomoci při plnění klimatických závazků? A především, jak může český průmysl využít zelené dluhopisy a dluhopisy spojené s udržitelností pro dekarbonizaci?   

Workshop umožnil účastníkům vzájemně si předat zkušenosti a poznatky o klíčových finančních tématech. Česká republika se v současné době nachází na křižovatce. Nelze popřít, že průmyslové odvětví se podílí na tvorbě domácí hodnoty přibližně 30 %, a to za cenu vysokých emisí, které vyplývají ze spotřeby energie a procesů používaných zejména při výrobě oceli, cementu a chemikálií. Abychom se vyhnuli chaotické transformaci, musíme naplánovat účinné finanční schéma ochrany klimatu. Zabezpečení finančních prostředků pro dekarbonizační projekty je o to důležitější, že nejistota kolem regulace obchodování s emisemi a současný nabídkový šok v oblasti by mohly snadno zhatit program dekarbonizace průmyslu.  

Zelené dluhopisy a dluhopisy vázané na udržitelnost představují bezprecedentní příležitost. Vedoucí oddělení dekarbonizace průmyslu v ISFC Karel Voldřich, který vede výzkum českých průmyslových odvětví, tvrdí, že „čeští průmysloví hráči by mohli využít trh zelených dluhopisů pro kapitálové investice. Tržní dynamika tu je, protože zelené dluhopisy přitahují velkou pozornost a poptávka převyšuje nabídku.“  

Při komentování dostupných příruček pro emitenty, jako je Taxonomie udržitelného financování EU, dodal: „Pokud společnosti nemají vhodná zelená aktiva a projekty, dluhopisy spojené s udržitelností nabízejí atraktivní alternativní financování. Investoři stále častěji hledají produkty, které nepřispívají pouze k jednomu environmentálnímu nebo sociálnímu cíli, ale plní jich více najednou.  A společnosti mohou přímo těžit z toho, že trh uzná jejich závazek ke snižování emisí a budování odolnosti.“

Více článků

Česku stále hrozí možnost nedostatku zemního plynu

Michal Hrubý je výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, který se specializuje na témata související s průmyslem. Aktuálně se zaměřil na situaci v oblasti poptávky a nabídky zemního plynu v Česku, aby pochopil možnosti úspor plynu a pravděpodobné dopady případného zastavení průmyslové výroby.

16 / 09 / 2022 Přečíst

Karel Voldřich se zapojil do diskuse o dekarbonizaci průmyslu na CNN Prima NEWS.

Vedoucí oddělení Dekarbonizace průmyslu Mezinárodního centra pro udržitelné finance Karel Voldřich se zapojil do diskuse s CNN Prima NEWS, aby se podělil o své myšlenky k často přehlíženému tématu udržitelné transformace v průmyslu.

22 / 07 / 2022 Přečíst

Co je tak těžkého na snížení emisí?

Důsledné dekarbonizace lze dosáhnout pouze výrazným snížením poptávky a revizí sortimentu těžkého průmyslu.  Politiky mohou významně přispět k posílení materiálové účinnosti, snížit investiční rizika a vytvořit nové segmenty trhu pro ekologičtější výrobky. 

29 / 04 / 2022 Přečíst

Pracovní skupina

Pracovní skupina bude sdružovat rozhodující a klíčové aktéry V4, kteří poskytnou odborné znalosti, vzájemné hodnocení výzkumu a budou působit jako ambasadoři projektu.

Partneři projektu

  • Europeum
  • ISFC
  • Mesa10
  • Equilibrium Institute
  • WiseEuropa
  • Germany