Pomáháme těžkému průmyslu na cestě k uhlíkové neutralitě.

Nulové emise uhlíku z průmyslu ve Visegrádské čtyřce do roku 2050

Zobrazit více

Dekarbonizace průmyslu

Udržitelné financování
jako příležitost?

Hlavním cílem projektu je stanovit prioritní politiky, které umožní dekarbonizaci těžkého průmyslu tak, aby byla v souladu se závazky zemí Visegrádské čtyřky limitovat v budoucnosti globální oteplování do 1,5 °C.

Více o naší práci

Přidaná hodnota projektu

Projekt nabízí konstruktivní přínos k rozvoji politiky v oblasti změny klimatu v regionu.

Nová data a analýzy současného stavu pomohou rozvinout debatu a proces plánování dekarbonizace v průmyslu i v jednotlivých podnicích.

Snažíme se pochopit a porovnat reálné možnosti dekarbonizace a nastínit plán politik pro dosažení uhlíkových cílů do roku 2030.

Více o naší práci

  • Od ředitelů se stále více očekává, že budou kontinuálně a pozitivně přispívat k diskusi o politice v oblasti změny klimatu. Náš projekt nabízí možnosti, jak veřejně formulovat dekarbonizační agendu.
  • Projekt poskytuje fórum pro formování střednědobých akčních plánů a sbližování veřejného sektoru a podnikatelské komunity.
  • Spolupracovat s kolegy na agendě udržitelnosti a sdílet dobrou praxi v mezích férové hospodářské soutěže.
  • Pořádané semináře a školení pomáhají získat kompetence v oblasti změny klimatu, dekarbonizace a klimatických politik.

Blog

Naše informace a analýzy na téma dekarbonizace a udržitelnost.

Zobrazit více

Workshop o zelených dluhopisech v Praze

Mezinárodní centrum pro udržitelné financování (ISFC) uspořádalo 22. září seminář za zavřenými dveřmi, na kterém se sešli odborníci ze soukromého a veřejného sektoru, aby diskutovali o tématech souvisejících se zelenými dluhopisy a dluhopisy vázané na udržitelnost.

10 / 10 / 2022 Přečíst

Česku stále hrozí možnost nedostatku zemního plynu

Michal Hrubý je výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, který se specializuje na témata související s průmyslem. Aktuálně se zaměřil na situaci v oblasti poptávky a nabídky zemního plynu v Česku, aby pochopil možnosti úspor plynu a pravděpodobné dopady případného zastavení průmyslové výroby.

16 / 09 / 2022 Přečíst

Karel Voldřich se zapojil do diskuse o dekarbonizaci průmyslu na CNN Prima NEWS.

Vedoucí oddělení Dekarbonizace průmyslu Mezinárodního centra pro udržitelné finance Karel Voldřich se zapojil do diskuse s CNN Prima NEWS, aby se podělil o své myšlenky k často přehlíženému tématu udržitelné transformace v průmyslu.

22 / 07 / 2022 Přečíst

Pracovní skupina

Pracovní skupina bude sdružovat rozhodující a klíčové aktéry V4, kteří poskytnou odborné znalosti, vzájemné hodnocení výzkumu a budou působit jako ambasadoři projektu.

Partneři projektu

  • Europeum
  • ISFC
  • Mesa10
  • Equilibrium Institute
  • WiseEuropa
  • Germany