Pomáháme těžkému průmyslu na cestě k uhlíkové neutralitě.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nestranický a nezávislý institut pro výzkum s kancelářemi v Praze a Bruselu. Institut EUROPEUM provádí původní výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity a formuluje nové myšlenky a doporučení pro zlepšení tvorby evropské a české politiky.

Institut EUROPEUM navázal spolupráci s institucemi v zemích Visegrádské čtyřky, aby provedl analýzu na národní úrovni a zapojil místní zúčastněné strany.

Stáhnout brožuru v PDF

Kontakt:
Karel Voldřich – project manager
+420 792 407 852, kvoldrich@europeum.org

Partnerské instituce

International Sustainable Finance Centre (Mezinárodní centrum pro udržitelné finance; ISFC) je nezávislá, apolitická nezisková organizace zaměřená na dopady, jejímž cílem je provádět hloubkový výzkum v oblasti udržitelných financí.

Institut Wise Europa se sídlem v Polsku nabízí širokou škálu analytických, výzkumných, poradenských a komunikačních služeb.

Equlibrium Institute je think-tank se sídlem v Budapešti zaměřený na politiku budoucnosti. Jedná se o autonomní instituci, nezávislou na všech domácích i zahraničních subjektech a politických a ekonomických zájmových skupinách.

PEDAL Consulting je inovativní konzultační společnost a leader v počtu schválených projektů v rámci programů EK v H2020, HE a COSME se sídlem v Martině na Slovensku.

Pracovní skupina

Pracovní skupina bude sdružovat rozhodující a klíčové aktéry V4, kteří poskytnou odborné znalosti, vzájemné hodnocení výzkumu a budou působit jako ambasadoři projektu.

Partneři projektu

  • Europeum
  • ISFC
  • Mesa10
  • Equilibrium Institute
  • WiseEuropa
  • Germany