Udalosti

Projekt sa dotýka zainteresovaných strán z celého regiónu V4. Spájame podnikateľskú komunitu, priemyselné komory a verejný sektor.

Pripravované akcie

Momentálne neprebieha žiadna nadchádzajúca udalosť.

Pracovná skupina pre priemysel

Pracovná skupina bude združovať rozhodujúcich a kľúčových aktérov V4, ktorí poskytnú odborné znalosti, vzájomné hodnotenia výskumu a budú pôsobiť ako ambasádori projektu.

Partneri projektu

  • Europeum
  • ISFC
  • Mesa10
  • Equilibrium Institute
  • WiseEuropa
  • Germany