Udalosti

Projekt sa dotýka zainteresovaných strán z celého regiónu V4. Spájame podnikateľskú komunitu, priemyselné komory a verejný sektor.

Pripravované akcie

Momentálne neprebieha žiadna nadchádzajúca udalosť.


Warning: Undefined array key 0 in /data/web/virtuals/290892/virtual/www/domains/v4decarb.org/wp-includes/class-wp-query.php on line 3714

Pracovná skupina pre priemysel

Pracovná skupina bude združovať rozhodujúcich a kľúčových aktérov V4, ktorí poskytnú odborné znalosti, vzájomné hodnotenia výskumu a budú pôsobiť ako ambasádori projektu.

Partneri projektu

  • Europeum
  • ISFC
  • Mesa10
  • Equilibrium Institute
  • WiseEuropa
  • Germany