Pomáhame ťažkému priemyslu na ceste k uhlíkovej neutralite.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nestranícky a nezávislý inštitút pre výskum s kanceláriami v Prahe a Bruseli. Inštitút EUROPEUM tvorí pôvodný výskum, organizuje verejné akcie a vzdelávacie aktivity a formuluje nové myšlienky a odporúčania pre zlepšenie tvorby európskej a českej politiky.

Inštitút EUROPEUM nadviazal spoluprácu s inštitúciami v krajinách Vyšehradskej štvorky, aby vykonal analýzu na národnej úrovni a zapojil miestne zúčastnené strany.

Stiahnite si brožúru

Kontakt:
Karel Voldřich – project manager
+420 792 407 852, kvoldrich@europeum.org

Partnerské inštitúcie

International Sustainable Finance Centre (ISFC) je nezávislá, apolitická nezisková organizácia zameraná na dopady, ktorej cieľom je realizovať hĺbkový výskum v oblasti udržateľných financií.

PEDAL Consulting je inovatívna konzultačná spoločnosť a líder v počte schválených projektov v rámci programov EK H2020, HE a COSME so sídlom v Martine na Slovensku.

Equilibrium Institute je think-tank so sídlom v Budapešti zameraný na politiku budúcnosti. Jedná sa o autonómnu inštitúciu, nezávislú na všetkých domácich i zahraničných subjektoch a politických a ekonomických záujmových skupinách.

Institut Wise Europa ponúka širokú škálu analytických, výskumných, poradenských a komunikačných služieb, vďaka čomu je ideálnym partnerom pre biznis, administratívu i vedu.

Pracovná skupina pre priemysel

Pracovná skupina bude združovať rozhodujúcich a kľúčových aktérov V4, ktorí poskytnú odborné znalosti, vzájomné hodnotenia výskumu a budú pôsobiť ako ambasádori projektu.

Partneri projektu

  • Europeum
  • ISFC
  • Mesa10
  • Equilibrium Institute
  • WiseEuropa
  • Germany