Pomáhame ťažkému priemyslu na ceste k uhlíkovej neutralite.

Nulové emisie uhlíka z priemyslu vo Visegrádskej štvorke do roku 2050

Zobraziť viac

Dekarbonizácia priemyslu

Udržateľné financovanie
ako príležitosť?

Hlavným cieľom projektu je stanoviť prioritné politiky, ktoré umožnia dekarbonizáciu ťažkého priemyslu tak, aby bola v súlade so záväzkami krajín Vyšehradskej štvorky limitovať v budúcnosti globálne otepľovanie do 1,5°C.

Zobraziť viac

Ako vytvárame vplyv

Projekt ponúka konštruktívny príspevok k rozvoju politiky v oblasti zmeny klímy v regióne.

Náš výskum identifikuje prekážky dekarbonizácie. Poskytneme nové dáta a analýzy súčasného stavu, ktoré pomôžu rozvinúť debatu a proces plánovania dekarbonizácie v priemysle a v jednotlivých podnikoch.

Pripravíme návrh ekonomicky reálneho akčného plánu splňujúceho ciele znižovania uhlíkových emisií do roku 2030.

Zobraziť viac

  • Od riaditeľov sa čoraz viac očakáva, že budú kontinuálne a pozitívne prispievať k diskusii o politike v oblasti zmeny klímy. Náš projekt ponúka možnosti ako verejne formulovať agendu dekarbonizácie.
  • Projekt poskytuje fórum pre formovanie strednodobých akčných plánov a zbližovanie verejného sektora a podnikateľskej komunity.
  • Spolupracovať s kolegami na agende udržateľnosti a zdieľať dobrú prax v medziach férovej hospodárskej súťaže.
  • Organizované semináre a školenia pomáhajú získať kompetencie v oblasti zmeny klímy, dekarbonizácie a klimatických politík.

Blog

Naše informácie a analýzy sa ponoria do tém dekarbonizácie a udržateľnosti.

Zobraziť viac

What's So Hard About Emission Abatement? It's the Incentives

Heavy industries’ emissions are deemed hard to abate. Not only are they energy intensive but steel, cement and chemical production also bring hefty carbon emissions from the processes used. The broad consensus related to the hard-to-abate sectors is that their decarbonization requires both demand and supply forces. We need significant demand reductions as well as material efficiency, recycling efforts and deployment of new technologies at the supply side.

29 / 04 / 2022 Čítaj viac

Pursuing RePowerEU

In March, the European Commission announced unprecedented actions to double down on the EU’s decoupling from Russian gas imports.

29 / 03 / 2022 Čítaj viac

Pracovná skupina pre priemysel

Pracovná skupina bude združovať rozhodujúcich a kľúčových aktérov V4, ktorí poskytnú odborné znalosti, vzájomné hodnotenia výskumu a budú pôsobiť ako ambasádori projektu.

Partneri projektu

  • Europeum
  • ISFC
  • Mesa10
  • Equilibrium Institute
  • WiseEuropa
  • Germany