Prowadzimy przemysł
ciężki ku zerowej
emisyjności

EUROPEUM Institute for European Policy to  apolityczny, niezależny think tank non-profit mający oddziały w Pradze i w Brukseli. EUROPEUM podejmuje oryginalne badania, organizuje wydarzenia publiczne i działania edukacyjne oraz formułuje nowe koncepcje i rekomendacje mające udoskonalić proces tworzenia ram strategicznych w Europie i w Czechach.

EUROPEUM nawiązało współpracę z instytucjami z krajów Grupy Wyszehradzkiej w celu przeprowadzenia analizy na poziomie krajowym i zaangażowania lokalnych odbiorców i odbiorczyń.

Pobierz broszurę

Kontakt:
Karel Voldřich – project manager
+420 792 407 852, kvoldrich@europeum.org

Instytucje partnerskie

International Sustainable Finance Centre (ISFC) to niezależna, apolityczna organizacja non-profit, której celem jest prowadzenie pogłębionych badań związanych z problematyką zrównoważonego finansowania.

PEDAL Consulting to innowacyjna firma doradcza, zdobywca największej liczby projektów w programach Komisji Europejskiej Horyzont 2020, Horyzont Europa i COSME. Firma ma siedzibę w mieście Martin na Słowacji.

Equilibrium Institute to ukierunkowany na przyszłość think tank z siedzibą w Budapeszcie. Jest instytucją autonomiczną, niezależną od jakichkolwiek partii krajowych i zagranicznych czy politycznych lub gospodarczych grup interesów.

Instytut WiseEuropa oferuje szeroki wachlarz usług analitycznych, badawczych, doradczych i komunikacyjnych, dzięki którym jest idealnym partnerem dla środowisk biznesowych, administracyjnych i naukowych.

Zespół doradczy ds. przemysłu

Zespół doradczy będą tworzyć najważniejsze osoby decyzyjne i liderzy/liderki wpływu z regionu. Będą wspierać projekt przez doradztwo eksperckie i opiniowanie tworzonych analiz oraz jako ambasadorzy/ambasadorki projektu.

Partnerzy projektu

  • Europeum
  • ISFC
  • Mesa10
  • Equilibrium Institute
  • WiseEuropa
  • Germany