Prowadzimy przemysł ciężki ku zerowej emisyjności.

Zerowa emisyjność przemysłu w krajach Grupy Wyszehradzkiej do 2050 roku.

O nas

Dekarbonizacja przemysłu ciężkiego i chemicznego

zrównoważone finansowanie jako szansa?

Pierwszoplanowym celem projektu jest określenie strategicznych priorytetów, dzięki którym dekarbonizacja przemysłu ciężkiego w krajach Grupy Wyszehradzkiej będzie wpisywać się w ich zobowiązania związane z ograniczeniem ocieplenia do 1,5°C.

O projekcie

Wpływ projektu

Projekt wnosi konstruktywny wkład w rozwój polityki dotyczącej zmian klimatycznych w regionie.

Nasze badania i analizy posłużą jako punkt wyjścia do debaty, dyskusji i planowania strategii dekarbonizacji.

Chcemy poznać i porównać realne możliwości dekarbonizacji oraz opracować strategiczną mapę drogową, która pozwoli na realizację celów emisyjnych do 2030 roku.

O projekcie

  • Coraz częściej oczekuje się od osób na stanowiskach kierowniczych, by włączały się w debatę o strategii przeciwdziałania zmianom klimatu. Projekt daje możliwość udziału w publicznej debacie na temat planu dekarbonizacji.
  • Na forum projektu będą powstawać średnioterminowe plany działań na rzecz dekarbonizacji przemysłu przy współpracy sektora publicznego z prywatnym.
  • Współpraca z przedstawicielami pokrewnych branż nad programem zrównoważonego rozwoju oraz dzielenie się dobrymi praktykami w ramach obowiązujących zasad konkurencyjności.
  • Seminaria i szkolenia będą okazją do doskonalenia kompetencji w tematyce zmiany klimatu oraz strategii dekarbonizacji.

Blog

Nasze briefy i analizy poruszają tematy związane z dekarbonizacją i zrównoważonym rozwojem.

Zobacz więcej

What's So Hard About Emission Abatement? It's the Incentives

Heavy industries’ emissions are deemed hard to abate. Not only are they energy intensive but steel, cement and chemical production also bring hefty carbon emissions from the processes used. The broad consensus related to the hard-to-abate sectors is that their decarbonization requires both demand and supply forces. We need significant demand reductions as well as material efficiency, recycling efforts and deployment of new technologies at the supply side.

29 / 04 / 2022 Więcej

Pursuing RePowerEU

In March, the European Commission announced unprecedented actions to double down on the EU’s decoupling from Russian gas imports.

29 / 03 / 2022 Więcej

Zespół doradczy ds. przemysłu

Zespół doradczy będą tworzyć najważniejsze osoby decyzyjne i liderzy/liderki wpływu z regionu. Będą wspierać projekt przez doradztwo eksperckie i opiniowanie tworzonych analiz oraz jako ambasadorzy/ambasadorki projektu.

Partnerzy projektu

  • Europeum
  • ISFC
  • Mesa10
  • Equilibrium Institute
  • WiseEuropa
  • Germany