Kierunki działań na rzecz ograniczania emisji w branżach, w których jest to szczególnie trudne

Nasze badania wskazują przeszkody utrudniające dekarbonizację
Będziemy prezentować najnowsze informacje i jasne analizy sytuacji, które posłużą jako przyczynek do debat, dyskusji i planowania strategii dekarbonizacyjnych.

Planowanie działań przynoszących najwięcej pozytywnych zmian dla klimatu
Chcemy poznać i porównać realne możliwości dekarbonizacji oraz opracować strategiczną mapę drogową, która pozwoli na realizację celów emisyjnych do 2030 roku.

Rozwijanie potencjału na rzecz dekarbonizacji, zarządzania ESG i przeciwdziałania zagrożeniom klimatycznym
Nasz projekt to wyjątkowa okazja, by wykorzystać zewnętrzne wsparcie do rozwoju wewnętrznych umiejętności zarządzania dekarbonizacją i monitorowania jej postępów.

Więcej

Projekt jest skierowany do odbiorców
z całego regionu

 • Analiza przeszkód dla dekarbonizacji
  Podstawa do dalszych badań i punkt wyjścia dla debaty.
 • Współpraca z odbiorcami
  Dialog zmierzający do rozpoznania żywotnych interesów związanych z dekarbonizacją.
 • Zespół doradczy ds. przemysłu
  W projekcie będzie pełnić rolę grupy konsultacyjnej.
 • Konferencje, szkolenia, spotkania
  Wspólny wkład przedstawicieli przemysłu, finansów publicznych i placówek akademickic

Główne cele

 • Nawiązanie kontaktu i podjęcie dialogu ze 150 osobami decyzyjnymi z branży przemysłowej i finansowej oraz twórcami polityk w ramach warsztatów, okrągłych stołów itp.
 • W efekcie zaplanowanych działań sześćdziesiąt procent odbiorców i odbiorczyń zaproszonych do projektu zwiększy swoją wiedzę na temat dekarbonizacji, a w rezultacie również potencjał i możliwości.

Zespół doradczy ds. przemysłu

Zespół doradczy będą tworzyć najważniejsze osoby decyzyjne i liderzy/liderki wpływu z regionu. Będą wspierać projekt przez doradztwo eksperckie i opiniowanie tworzonych analiz oraz jako ambasadorzy/ambasadorki projektu.

Partnerzy projektu

 • Europeum
 • ISFC
 • Mesa10
 • Equilibrium Institute
 • WiseEuropa
 • Germany