Nastavit směr pro snižování emisí v těžko transformovatelných odvětvích

Náš výzkum identifikuje překážky dekarbonizace
Poskytneme nová data a analýzy současného stavu, které pomohou rozvinout debatu a proces plánování dekarbonizace v průmyslu i v jednotlivých podnicích.

Optimalizujeme opatření v oblasti klimatu pro maximalizaci pozitivního dopadu.
Snažíme se pochopit a porovnat reálné možnosti dekarbonizace a nastínit plán politik pro dosažení uhlíkových cílů do roku 2030.

Budování kapacit pro dekarbonizaci, ESG a manažment klimatických rizik.
Projekt poskytuje stakeholderům jedinečnou příležitostí využít externí podporu pro rozvoj interních dovedností v oblasti správy a měření dekarbonizace.

Stáhnout brožuru v PDF

Projekt se dotýká stakeholderů
z celého regionu V4

 • Studie o překážkách dekarbonizace
  vytváří základ pro výzkum a slouží jako výchozí bod pro…
 • Zapojení stakeholderů
  Oboustranné dialogy pomůžou zmapovat zájmy v oblasti dekarbonizace.
 • Pracovní skupina pro průmysl
  Poradci projektu.
 • Konference, školení, setkání
  Shromažďování znalostí průmyslu, veřejných finančních sektorů a akademické obce.

Hlavní cíle

 • Zapojení 150 osob s rozhodovací pravomocí v průmyslovém a finančním sektoru a tvůrců politik prostřednictvím workshopů, diskuzí u kulatého stolu a dalších aktivit.
 • Zvýšení úrovně znalostí, což povede ke zvýšení kapacity, a to u šedesáti procent cílových stakeholderů.

Pracovní skupina

Pracovní skupina bude sdružovat rozhodující a klíčové aktéry V4, kteří poskytnou odborné znalosti, vzájemné hodnocení výzkumu a budou působit jako ambasadoři projektu.

Partneři projektu

 • Europeum
 • ISFC
 • Mesa10
 • Equilibrium Institute
 • WiseEuropa
 • Germany