Nastaviť smer pre znižovanie emisií v ťažko transformovateľných odvetviach

Náš výskum identifikuje prekážky dekarbonizácie
Poskytneme nové dáta a analýzy súčasného stavu, ktoré pomôžu rozvinúť debatu a proces plánovania dekarbonizácie v priemysle a v jednotlivých podnikoch.

Optimalizujeme opatrenia v oblasti klímy pre maximalizáciu pozitívneho dopadu.
Snažíme sa pochopiť a porovnať reálne možnosti dekarbonizácie a načrtnúť plán politík pre dosiahnutie uhlíkových cieľov do roku 2030.

Budovanie kapacít pre dekarbonizáciu, ESG a manažment klimatických rizík.
Projekt poskytuje stakeholderom jedinečnú príležitosť využiť externú podporu pre rozvoj interných zručností v oblasti spravovania a merania dekarbonizácie.

Stiahnite si brožúru

Projekt sa dotýka zainteresovaných strán
zo všetkých kútov regiónu

 • Štúdia o prekážkach dekarbonizácie
  vytvára základ pre výskum a slúži ako východisko pre…
 • Zapojenie stakeholderov
  Obojstranné dialógy pomôžu zmapovať záujmy v oblasti dekarbonizácie.
 • Pracovná skupina pre priemysel
  Poradcovia projektu.
 • Konferencie, školenia, stretnutia
  Zhromažďovanie znalostí priemyslu, verejných finančných sektorov a akademickej obce.

Primárne ciele

 • Zapojenie 150 osôb s rozhodovacou právomocou v priemyselnom a finančnom sektore a tvorcov politík prostredníctvom workshopov, diskusií pri okrúhlom stole a ďalších aktivít.
 • Zvýšenie úrovne znalostí, čo povedie k zvýšeniu kapacity, a to u šesťdesiatich percent cieľových stakeholderov.

Pracovná skupina pre priemysel

Pracovná skupina bude združovať rozhodujúcich a kľúčových aktérov V4, ktorí poskytnú odborné znalosti, vzájomné hodnotenia výskumu a budú pôsobiť ako ambasádori projektu.

Partneri projektu

 • Europeum
 • ISFC
 • Mesa10
 • Equilibrium Institute
 • WiseEuropa
 • Germany